Wat is Centering?

Het Centering model

Het centering model is een combinatie  van medische controles, het uitwisselen van kennis en ervaring en het versterken van je netwerk.

Medische controles

Bij het Centering model worden medische controles tijdens de bijeenkomst uitgevoerd. Door de koppeling van de vereiste medische zorg aan deze vorm van voorlichting, educatie en ervaringen uitwisselen krijg je een compleet zorgprogramma zonder extra kosten.

Ontwikkeling van kennis

In Centering getrainde begeleiders bieden zorg via interactieve methoden waardoor kennis en ervaringen worden gedeeld. Hierdoor is de informatie die gegeven wordt effectiever en kun je deze toepassen in je eigen leven.

Betrokkenheid bij de zorg

Door actief deel te nemen aan de uitvoer van medische handelingen wordt alles inzichtelijker. Kennis kan beter worden onthouden en het is makkelijker om bijvoorbeeld een link te leggen tussen zorg, medisch onderzoek en de effecten van verandering in leefstijl.

Versterken van netwerk

Centering versterkt de verbinding tussen deelnemers onderling en tussen deelnemers en zorgverleners. Alle aanwezigen, ook de zorgverlener, hebben hun eigen inbreng, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Het bespreekbaar maken van zorgen, ervaringen en vragen stimuleert tot het stellen van vragen. Daarnaast creëert het de mogelijkheid tot het vormen van vriendschappen, netwerken en ondersteuningsstructuren.

Korte video