Het verhaal van jeugd­verpleegkundige Wilma

CenteringZorg geeft mij meer plezier in mijn werk. Bij individuele consulten is er minder tijd om echt met ouders te praten over wat ze bezighoudt. De groepsbijeenkomsten bieden daar meer gelegenheid voor en er is volop ruimte voor interactie. Gezondheidsinformatie, tips en adviezen blijken op deze manier ook beter bij mensen te blijven hangen.

Jonge ouders komen door Centering sterker in hun schoenen te staan waardoor zij hun opvoedersrol beter vervullen.

Wist je dat…