Samenweetjemeer

Samenweetjemeer is een initiatief van Centering: https://www.centeringhealthcare.nl/

Privacy Statement

Stichting Centering Nederland zal uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. Alle persoonsgegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en mogen uitsluitend gebruikt en verwerkt worden voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Wij geven derden alleen inzage in persoonlijke gegevens wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat, of u zelf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het openbaar maken van uw gegevens. U heeft te allen tijde inzage in uw persoonsgegevens en kunt deze door middel van een schriftelijk verzoek laten wijzigen of verwijderen.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen:

Aanmeldformulier

Op het aanmeldformulier worden persoonlijke gegevens verzameld (naam en e-mailadres). Dit doen wij zodat we de praktijk waar u Centering wilt gaan volgen op de hoogte kunnen stellen en zij contact kunnen opnemen.

Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst gebruiken. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Met wie we uw data delen:

Omdat uw privacy bij ons hoog in het vaandel staat, streven wij ernaar om de hoeveelheid gegevens die gedeeld worden tot een minimum te beperken.

Na het invullen van het aanmeldformulier worden uw gegevens (naam en e-mailadres) aan de betreffende praktijk waar u Centering wilt gaan volgen verstrekt.

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Hoe lang we uw data bewaren:

Na een jaar worden uw gegevens automatisch verwijderd. Wilt u dat we de gegevens eerder verwijderen? Stuur dan een e-mail naar: info@samenweetjemeer.nl.

Welke rechten u over de data heeft:

Als u gegevens heeft achtergelaten op deze site, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens te ontvangen. U kunt ook een verzoek doen om alle persoonlijke gegevens die we van uw hebben te verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Beveiliging van de gegevens:

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (TLS) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Klacht indienen:

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Stichting Centering Nederland

Van Giffenstraat 6 8601 EX Sneek

085-0601601

info@samenweetjemeer.nl

info@centeringhealthcare.nl